Ücretsiz Fiyat Analizi
İçin Bizi Arayınız

Kişisel Verilerin Korunması

  • Anasayfa
  • Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması Yenilik Dekorasyon

Yenilik dekorasyon KART ve PARO PROGRAMI KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AÇIK RIZA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Yenilik dekorasyon Yapı Marketleri Ticaret Anonim Şirketi (“Yenilik dekorasyon”) veya Tanı Pazarlama ve İletişim Hizmetleri A.Ş. (“Tanı”, Yenilik dekorasyon ile birlikte “Veri Sorumluları”) tarafından [www.koctas.com.tr] internet sitesinde kamuoyu ile paylaşılmış Yenilik dekorasyon Kart ve Paro Programı Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni kapsamında; Yenilik dekorasyon da dahil olmak üzere çeşitli üye işyerleri ve diğer uygulamaları aracılığıyla üyelerine çeşitli avantajlar sağlamak amacıyla oluşturulmuş ve Tanı tarafından yönetilen bir müşteri memnuniyeti programı olan Paro Programı (“Paro Programı”) ile Yenilik dekorasyon Kart veya diğer uygulamalar aracılığıyla; kimlik, iletişim, müşteri, meslek, plaka, anketlere verdiğiniz cevaplar, ziyaret ettiğiniz mağazalar, alışveriş detayınız, mobil uygulamalar aracılığıyla verdiğiniz lokasyon bilgileriniz, web siteleri ve mobil uygulamalar üzerindeki gezinme hareketleriniz (site/mobil uygulama üzerindeki hareketler ile siteye hangi sayfadan gelindiği gibi bilgiler) ile sosyal medya bağlantıları ile üyelik gerçekleştirmeniz halinde bu yolla alınan bilgileriniz aşağıda yer alan amaçlarla işlenmesi ve bu amaçlarla Paro Programı üye işyerleri başta olmak üzere, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Yenilik Dekorasyon Topluluğu şirketlerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere aktarılmasını içerir.

Veri Sorumluluları tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması,
Veri Sorumluluları tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi,
Yenilik dekorasyon Kart ve Paro Programların yürütülmesi ile kişisel verilerinizin segmentasyonunun yapılması (meslek, alışveriş alışkanlığı, aktiflik durumu, ürün-reyon ilgisi vb.),
Kişisel verilerinizin alışveriş alışkanlıklarına göre analiz edilmesi,
Tanı veya üye şirketlerin/markaların farklı program ve uygulamalarının (“Programlar”) devreye alınması,
Dönemsel olarak memnuniyet anketi yapılması,
Veri Sorumluları veya Programlar’a üye şirketler/markalar tarafından özel reklam, kampanya veya diğer faydaların oluşturulması, SMS, e-posta, mobil uygulama, sosyal medya ve internet reklamları ile duyurulması,
Kişisel veri sahiplerine finansal fırsat sunabilmek için kredi kuruluşlarıyla iş birliği yapılması ve bu kapsamda veri paylaşımı gerçekleştirilmesi
Yenilik dekorasyon KART ve PARO PROGRAMI 
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ
(“Aydınlatma Metni”)

a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Yenilik dekorasyon Yapı Marketleri Ticaret Anonim Şirketi (“Yenilik dekorasyon”) ve Tanı Pazarlama ve İletişim Hizmetleri A.Ş. (“Tanı”, Yenilik dekorasyon ile birlikte “Veri Sorumluları”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan ve Yenilik dekorasyon da dahil olmak üzere çeşitli üye işyerleri ve diğer uygulamaları aracılığıyla üyelerine çeşitli avantajlar sağlamak amacıyla oluşturulmuş ve Tanı tarafından yönetilen bir müşteri memnuniyeti programı olan Paro Programı (“Paro Programı”) veya diğer uygulamalar aracılığıyla Yenilik dekorasyon’tan alışveriş yapan müşterilerimize çeşitli kampanyalar ve indirimler sunan Yenilik dekorasyon Kart programına başvuruların toplanması, söz konusu programın yürütülmesi ile kişisel verilerinizin CRM sistemine kayıt edilerek segmentasyon yapılması (meslek, alışveriş alışkanlığı, aktiflik durumu, ürün-reyon ilgisi vb.), kişisel verilerin alışveriş alışkanlıklarına göre analiz edilmesi, fırsatların sunulması ve raporlanması, çağrı merkezi üzerinden aranarak dönemsel olarak memnuniyet anketi yapılması, özel kampanyaların oluşturulması, SMS, e-posta, mobil uygulama, sosyal medya ve internet reklamları ile duyurulması, kişisel veri sahiplerine finansal fırsat sunabilmek için kredi kuruluşlarıyla iş birliği yapılması ve bu kapsamda veri paylaşımı gerçekleştirilmesi ile işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla Tanı veya üye şirketlerin/markaların farklı program ve uygulamalarının (“Programlar”) devreye alınması, Tanı veya Programlar’a üye şirketler/markalar tarafından analiz edilerek Tanı, üye markalar veya Program kapsamında iş birliği yapılacak firmaların size özel reklam, kampanya ve diğer faydalarının sunulması, izin tercihleriniz doğrultusunda ticari elektronik ileti gönderilmesi, posta iletilmesi, anket ve tele-satış uygulamaları, alışveriş verileriniz dahil bilgilerinizin analiz edilmesi, raporlanması, istatistiki analizler yapılması amaçlarıyla ve ayrıca Veri Sorumluluları tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması, Veri Sorumluluları tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Veri Sorumluluları’nın ve Veri Sorumluluları ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Veri Sorumluluları’nın ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

Kişisel verilerinizin Veri Sorumluluları tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere www.koctas.com.tr ve www.tani.com.tr internet adreslerinden kamuoyu ile paylaşılmış olan kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikalarından ulaşabilirsiniz.

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin (b) maddesinde açıklanan amaçlarla, Veri Sorumluları’nın iş ortakları, tedarikçileri, hissedarları, iştirakleri, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişiler ile Programlar’a dahil markalara 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Veri Sorumluluları tarafından www.koctas.com.tr ve www.tani.com.tr internet adreslerinden kamuoyu ile paylaşılmış olan kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikaları ve işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir. Kişisel verilerinizin Paro Programı kapsamında aktarılabileceği Program Ortakları, Altunbilekler Ltd. Şti., Arçelik A.Ş. (Arçelik, Beko), Yenilik Dekorasyon A.Ş. (Yenilik Dekorasyon , Avis), Aygaz A.Ş. (Aygaz, Mogaz, Pürsu), RMK Classic Giyim A.Ş. (Brooks Brothers, Edwards), Palmira A.Ş. (Divan), Ford A.Ş., Retail Two Ltd. Şti. (Forever New), Yenilik dekorasyon A.Ş., Opet A.Ş., Öztaner Ltd. Şti (Özhan Market), Setur A.Ş., Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. ve Yurtiçi Kargo A.Ş.’dir. Programlara dahil olan markalar değişkendir. Markaların güncel listesi için lütfen www.paro.com.tr adresini ziyaret ediniz. Ayrıca kişisel verileriniz, gerekli güvenlik önlemlerinin alınması şartıyla ve işbu Aydınlatma Metni’nde yazılı amaçlar ile sınırlı olmak üzere yurt dışına da aktarılabilecektir.

ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Veri Sorumluları tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak, sunduğumuz ürün ile hizmetleri geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz, Yenilik dekorasyon tarafından SMS kanalıyla, fiziki ortamda başvuru formu veya Yenilik dekorasyon internet sitesi ve Tanı tarafından ise Tanı’ya ve Programlar’a dahil markaların/şirketlerin fiziki ortamları (mağaza, istasyon vb.), çağrı merkezi, internet sitesi veya mobil uygulama üzerinden, kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan ve işbu Aydınlatma Metni’nin (b) maddesinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesine yönelik hukuki sebeplerle toplanmaktadır. Bu hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

d) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.koctas.com.tr ve www.tani.com.tr internet adreslerinden kamuoyu ile paylaşılmış olan kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikalarında düzenlenen yöntemlerle Veri Sorumluluları’na iletmeniz durumunda Veri Sorumluluları talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Veri Sorumluluları tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahiptir.